Pośrednik w obrocie nieruchomościami – czy musi posiadać OC?

Z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami korzysta wiele osób. Tego typu usługi umożliwiają łatwe i szybkie znalezienie kupca na nieruchomość, a pośrednik zapewnia bezpieczeństwo wszystkich transakcji i dba o formalności. Ponieważ praca pośrednika wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu, musi on posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Kto musi posiadać ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami jest obowiązkowe. Polisą muszą wykupić osoby świadczące usługi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej i wówczas ich OC obejmuje również pracowników. Jeśli pośrednik jest zatrudniony na umowę o pracę to nie jest zobowiązany do wykupienia dodatkowej polisy, chociaż może ona stanowić zabezpieczenie, o którym warto pomyśleć. Składka nie jest wysoka i można rozłożyć ją na dogodne raty, natomiast sama polisa jest formą niezawodnej ochrony podczas wykonywania obowiązków.

Co obejmuje ubezpieczenie dla pośredników w obrocie nieruchomościami?

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami (więcej: https://iexpert.pl/posrednik-nieruchomosci/ubezpieczenie-obowiazkowe-oc-posrednika-nieruchomosci/) obejmuje wypłatę odszkodowania osobom, które zostały poszkodowane na skutek błędu popełnionego przez pośrednika podczas wykonywania czynności zawodowych lub zaniechania w czasie pracy. Minimalną sumą gwarancyjną w takich przypadkach jest 25 tys. euro dla jednego zdarzenia – nie ma możliwości, by pośrednik w obrocie nieruchomościami posiadał polisę na niższą sumę, może natomiast rozszerzyć ją lub dodatkowo zwiększyć zakres ochrony. Taka dodatkowa polisa może obejmować zniszczenie czy zaginięcie dokumentów, szkody powstałe podczas wykonywania opracowań czy ekspertyz, a także związane ze świadczeniem usługi home stagingu. O zakres ubezpieczeń warto zapytać agenta oferującego polisę, ponieważ ma on możliwość dopasowania oferty do potrzeb oraz charakterystyki działalności klienta.